Zaman zaman TempDB boyutu büyüyüp diskte yer kalmadığı veya veritabanlarının farklı diskte olması nedeniyle performans artışı için TempDB‘yi taşıma ihtiyacı duyarız. Kurulum aşamasında TempDB dizini belirleyebiliyoruz ancak kurulumdan sonra nasıl değiştireceğiz?