Bilindiği üzere bu iki fonksiyon birbirine çok benzemektedir ancak aralarında bariz bir fark var.